CZŁ2.Chopcy z Łazisk-Starziki.

NAS7.Nas Troje-Moja Oma nie usiedzi w doma.

LF7.Leszek Filec-Kochane Dziadki.

ZGŁOŚ UTWÓR DO LISTY LUB ZAGŁOSUJ NA POWYŻSZE PIOSENKI